Край на ходенето по гишета за издаване на документ

burokracia

Кабинетът прие промени в Наредбата за административното обслужване

Най-накрая идва краят на дългите, сложни и изнервящи бюрократични процедури по издаването на документи за граждани и фирми от държавните и общински администрации, пише news.bg Това ще стане реалност много скоро с обнародването

на новите облекчени процедури в Наредбата за административното обслужване, която кабинетът прие на днешното си редовно заседание.

Това означава, че ще можем бързо и улеснено да издаваме даден документ, който ни трябва, само от едно място като например общината, без чиновниците да ни препращат по различните инстанции и ведомства. Чиновниците вече нямат право да ни искат документация за данни, които са налични в системата.

Прилагането на бюрократичните облекчения обаче ще станат факт с публикуването на наредбата в “Държавен вестник”, което ще е съвсем скоро, уточниха от пресцентъра.

Промените дават възможност на гражданите и бизнеса да подават заявления за предоставяне на някаква административна услуга към една единствена публична администрация, стига тя да предоставя тази комплексна услуга. Това ще улесни много хората като им спести време и разкарване, тъй като ще могат да заявят исканата услуга в най-близката до тях териториална администрация.

Така например, ако живеем във Варна и ни трябва документ, който досега можехме да получим само от централната администрация в столицата, вече няма да се разкарваме и губим дни за издаването му, а ще го заявим в областната администрация или в териториалните й звена, посочват вносителите на промените.

Службата, в която сме заявили документа – например общината, е задължена да издири наличната документация, която е необходима. Това са съществуващите в публичната система данни за нас още от раждането ни, които се съхраняват в различните служби. В заявлението си трябва да посочим документите, които трябва да бъдат открити, като свидетелство раждане, брак, съдимост и др. Администрацията, в която сме подали заявлението – в нашия случай близкото поделение на общината, трябва да издири цялата необходима информация и да я изпрати до компетентната централна администрация, която ще издаде документа.

Заявителят трябва да посочи и как иска да получи документа – лично или пък препоръчано по пощата, като поеме съответните пощенски разходи. Това много ще облекчи хората със здравословни проблеми, населението в малките селища и сънародниците ни зад граница.

Дава се възможност освен писмено, да заявяваме административни услуги и устно, което ще облекчи много хората с увреждания, възрастните и чужденците, които поради непознаване на езика, трудно се разбират с чиновниците зад гишето.

This entry was posted in България and tagged . Bookmark the permalink.

Коментар