Мишата дъщеря

Мишата дъщеря

Гръцка народна приказка

Имало едно време един мишок, който имал хубава щерка. Искал мишока да я омъжи, но не искал да я даде за невеста на някой от мишия род. Мислел си, че щом е толкова хубава, трябва да се венчае за най-силният в целия свят.

И докато мечтаел за бъдещата сватба на дъщеря си, изгряло слънцето. „А, ето съпруг за дъщеря ми!“, си казал и без да губи време взел щерка си и отишли в двореца на слънцето.

„Слънчо, искаш ли дъщеря ми за невеста? Толкова е хубава, че не искам да я дам на друг, само на теб, защото ти си най-силният от всички на света“.

„А! Не съм аз, този най-силен от всички на света“, казало слънцето, за да го остави на спокойствие мишока. „Виждаш ли онзи облак?“, когато ме засенчи, не мога да направя нищо. Отиди при него. Сигурен съм, че той е женихът, който търсиш за дъщеря си.“

Горкият мишок, какво да прави! Отишъл право при облака и му казал:

„Облако, искаш ли дъщеря ми за невеста? Тя е толкова хубава, че искам да я дам само на теб, защото ти си най-силен от всички на света.“

„Не съм аз най-силен от всички на света“, отговорил облака. „Виждаш ли Северняка?“, когато този задуха аз бягам.

Тогава мишока взел дъщеря си и отишъл при Северняка и му рекъл: „Вятърко от севера, искаш ли да вземеш щерка ми за невеста? Тя е много хубава и искам да дам само на теб, защото ти си най-силният от всички на света“.

„Голямо добро ще е за мен да взема дъщеря ти за невеста “, казал северният вятър. „Виждаш ли онзи замък? Четиридесет години се боря с него. Изпращах му най-страшни бури и виелици, но не можах да го съборя. Иди при него, той е най-силен и юначен от всички в света“.

Отишъл мишока с дъщеря си и при стария замък и рекъл:

„Замъко, искаш ли дъщеря ми за невеста? Тя е много хубава и искам да я дам само на теб, защото ти си най-силният от всички на света“.

„Не съм аз най-силен от всички на света. Чуваш ли един шум вътре в стените ми? Какво мислиш, че е? Смели мишки, които проникват в стените ми и скоро ще ме съборят на земята. Не слушай никого! От мишките по юначни и по силни няма на света.“

Тогава мишока се зарадвал, и дал дъщеря си за невеста на един смел и силен мишок. На сватбата били поканени всички- яли, пили и се веселили дни наред.

превод: Диляна Иванова

This entry was posted in Приказки and tagged , , , . Bookmark the permalink.