Не прехвърляйте отговорността за своя живот на другите

Не прехвърляйте отговорността за своя живот на другитеНе прехвърляйте отговорността за своя живот на другите. Ако ви мъчи неовладян гняв, излейте го, изразете го – говорете за него, но го прогонете.

Ако установите, че умувате над миналото или се срамувате от нещо, с което трябва да се справите, време е да си простите. Не проектирайте старите проблеми върху бъдещите си очаквания. Съсредоточете се само върху настоящето! Няма решения за миналото, нито за бъдещето. Няма как да се върнете обратно и да поправите допуснатата грешка в миналото. Не е възможно да отидете напред и да направлявате бъдещето.
Остава Сега-то.

This entry was posted in позитивно мислене. Bookmark the permalink.