С. Ценово или Смутители на духове и заспали селища

С. Ценово или Смутители на духове и заспали селища

С. Ценово или Смутители на духове и заспали селища, снимка: Интернет.

Сигурно всички знаете, че пътя за София е отклонен през Ценово. Реших да ви представя този интересен край в една малко по – различна посока.От незапомнени времена край Дунава, Лома и река Росица, са се заселвали траки, славяни и прабългари, римляни, византийци. Всички те са оставили своя отпечатък – пътища, селища, могили, легенди. Но за да ви разкажа всичко това, първо се срещнах с Иван Киров, бивш учител и директор на училището, който е написал няколко книги за своя роден край. След кратката среща се насочихме към Хаджийската чешма, по пътя по който навремето се е движила четата на поп Мартин. Преданието разказва, че това е свещеник, който е имал много хубава дъщеря и жена. Русенският бей, по времето на кърджалийските и еничарските вълнения е минал през селото и е влязъл в къщата на най – личният човек в селото. Наредил жените в къщата да му прислужват, харесал ги и ги отвлякъл. Поп Мартин, съкрушен от мъка, събрал съселяни, които също са пострадали от набезите на поробителя и със своята чета станал хайдутин – защитник и пазител на българите.

Движим се право през зелените житни полета. Колата върви бавно, а ние се радваме на красивата местност. Времето е леко дъждовно и мрачно, но ухае на люляци и пролетни билки. Чичо Велико, бащата на моята приятелка, не спира да разказва. Сега идва ред на легендата за „Дели Марко”. Преди няколко века, един влашки княз прехвърлил войските си през замръзналия Дунав и завладял крайбрежието от Свищов до Силистра. Месните хора били поведени от Дели Марко, който събрал няколко хиляди българи, и помогнали на княза да победи. В една местност върху скалите личат големи плитки дупки, изсечени от водата, за които месните хора вярват, че са стъпките на големият и силен Дели Марко. В целия район има тракийски могили, скални църкви, селища от бронзовата и римската епоха, както и славянски селища. Където копнеш излиза нещо, я огърлица, я монети или пък пръстени. Рай за иманярите. Една голяма част от намерените артефакти са събрани в музейна експозиция в училището, други са безвъзвратно изчезнали най – вероятно зад граница, в нечия лична колекция.

Продължихме към местността „Хаджийска чешма”, по старому „Черкуша” (Черковище). В близост има тракийско селище, с много останки от глинени съдове, кости, погребални делви, останки от зидове, пещи за хляб. Чешмата е от бял камък, с гравюри по нея, изсечени от неизвестна ръка, но оставили своето послание за винаги.

Водата се лее от три чучура. Десният е за бедните, левият за хората от средна ръка, а средният за богатите. Всеки сам трябва да определи своето положение и да пие от чучура, който най му подхожда. От проучването, което са направили археолозите, тази чешма датира от тракийско време, старо желязната епоха.

Тук река Росица ги е наводнявала често, последното голямо наводнение е през 1897г. Може би това е една от причините, всяка година от незапомнени времена, на 1 май хората се събират тук и правят Мобелен за здраве, за късмет, за плодородна година.  Чешмата и нейната местност, са свещено място за населението от този край. Пихме вода от тракийката чешма. Тиха и спокойна зеленина е полегнала на широките поляни наоколо, само лекият ромон на водата напомня за времето. Плачещите върби, тръстиката и подгизналата трева създават едно усещане, че не си сам и като че ли самите ни предци идват да пият водя от тази стара чешма.

Когато сте в почивка и тръгнете по света, преди това се спомнете за България и за едно малко селце до Дунава, отстоящо на 40м. от древния римски път, който свързва гр. Нове с гр. Никополис ад Иструм. Тук е пълно с история. Хората, я пазят и в сърцата и в домовете и в обичаите си. След дълга прегръдка с нашите домакини, се насочихме към магистралния път обратно за Русе.

автор: Диляна Иванова

декември, 2007г. списание”Седмицата”. Всички права запазени.

This entry was posted in България, Пътеписи and tagged . Bookmark the permalink.

Коментар