Шоколад

Възрастна двойка в магазина оглежда шоколадите и сладките изделия. Съпругата казва нежно:

-Ето, мили, има го и твоя шоколад. Виж, колко те обичам, веднага го намерих за теб!

Той с лека иронична усмивка и отвръща:

-Ако ме обичаше, нямаше бързо да ми намираш шоколад. Нямаше да допуснеш да имам проблем със захарта.

Тя го поглежда престорено сърдито и после и двамата започнаха да се смеят.  Зад тях и аз не издържах и се засмях. Жената ме погледна и шепнешком ми сподели:

-Радваме се! Днес празнуваме петдесет години семеен живот!

После той я прегърна през раменете. Лицата им обърнати един към друг – светеха и излъчваха щастие.  Детето ме задърпа за дрехата. Посочи ги с пръстче каза:

– Баба и дядо – любов.

Из „Малки любовни истории”

This entry was posted in Диляна Иванова, Литература, Разкази, Хранене and tagged , . Bookmark the permalink.

Коментар