http://lomea.org/

rusenski lom Бр 55 . стр . 11.Прероден парк Русенски Лом. Това е сайт за един от десетте природни парка на България, който е разположен по каньоновидната долина на река Русенски Лом последния десен приток на река Дунав. Обявен е за защитена територия през 1970 година и е разположен на територия от 3408. Сайтът е обособен на подраздели: природа, туризъм, култура, библиотека, Ломеа и форум. В сайтът има много снимков материал и информация, интересни факти, както и проекта Натура 2000. В раздел природа ще разберете, че природният парк има голямо количество растителни видове, които са уникални по своето местоположение като голата покривка, която е изключително рядко растение и е с кавказки произход. Разходете се из сайта, това ще ви подтикне да посетите Русенски Лом

This entry was posted in сайтове. Bookmark the permalink.

Коментар