Не отказвайте да приемете нещата, които сте поискали

“Когато се оплаквате за каквото и да било,

това ви държи в позицията да отказвате да приемете нещата, които сте поискали. Отсъждането за каквото и да е, ви държи в позиция да отказвате да допуснете нещата, които сте поискали. Когато обвинявате някого, това ви държи в позицията да отказвате да допуснете нещата, които сте поискали. Чувството за вина, чувството на гняв, няма значение как ще го наречете, това е отказ, и то несъзнателен.”Естер Хикс и Авраам

This entry was posted in Литература. Bookmark the permalink.