www.stipendiant.com

В този сайт, можете да намерите полезна информация, за настоящи и бъдещи студенти в тяхното търсене на финансово подпомагане. Информацията е специализирана и подбрана така, че да разкрие всички възможности свързани със стипендии, награди, състезания, стажове, конкурси, намаления, летни бригади. Към настоящият момент има добро предложение от Актавис, Нестле, Европейският парламент, Райфайзен банк, общите условия са добро владеене на английски език, изискуем минимум на учебен успех 4.5 и разбира се добре представено мотивационно писмо. В сайта редовно се подава информация, можете да научите мненията на други млади хора, които вече успешно са се възползвали от дадения им шанс.

This entry was posted in Литература. Bookmark the permalink.

Коментар